ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 2016

Aριθμ.1/2016 ανακοίνωση που αφορά την πρόσληψη με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στην Π.Ε.Αργολίδας.

Δείτε την Ανακοίνωση…

Δείτε το Υπόδειγμα Αίτησης Εργατών 2016…

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top