ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡIOY &ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4177/2013

Με την Φ18/2585/03-9-2018 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Μεσσηνίας, επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ποσού 1.000,00 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 A του αρ. 1 της 91354/24-8-2017 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στην επιχείρηση «ΜΙ CAFETAL – ΚΥΛΙΚΕΙΟ», Μίχος Νικόλαος & Σία Ε.Ε. στον Κρατικό Αερολιμένα Καλαμάτας, επειδή διαπιστώθηκε ότι, για το εμφιαλωμένο νερό των 800 ml δεν υπήρχε πινακίδα με την τιμή πώλησης.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top