Απόφαση Παράτασης της ημερομηνίας διενέργειας του Ανοικτού Δημ. Μειοδ. Διαγωνισμού της Π.Ε.Κορινθίας

Απόφαση Παράτασης της ημερομηνίας διενέργειας του Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού του Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου (Κ.Τ.ΕΟ.) της Π.Ε. Κορινθίας»,προϋπολογισμού 85.165,20€ (διακήρυξη οικ.27104/2118/07-4-2014).

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ : Απόφαση παράτασης ημερομηνίας διαγωνισμού

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top