Δημοσιοποίηση αιτήσεως για τη χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου

Με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 2472/24-07-2017 αίτηση που κατατέθηκε στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας (Αδειοδοτούσα Αρχή) της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ζητήθηκε η χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου από την Δ. ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Έδρα νομικού προσώπου: Κρανίδι, Δ.Ε. Κρανιδίου, Δ.Ερμιονίδας
ΑΦΜ: 093429039, ΔΟΥ: ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Στοιχεία αποδέκτη ή αντίκλητου:
Μιχαλοπούλου Αικατερίνη
Νικηταρά 13
Τ.Κ.: 212 32 – ΑΡΓΟΣ
Κατά της αιτήσεως αυτής μπορεί να υποβληθεί ένσταση από κάθε ενδιαφερόμενο ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα της Αδειοδοτούσας Αρχής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top