Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκηρύσσει «Συνοπτικό Διαγωνισμό» για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση – διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 4ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου» Προϋπολογισμού μελέτης 20.000,00 €. Το έργο ανήκει στη κατηγορία εργασιών : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό: 16.123,03 € (Δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση).

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top