Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΟΤΕ – ΑΝΑΒΡΥΤΗ – 0350008 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ