Προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων στεγάσεων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας

Το Τμήμα Προμηθειών της  Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό  μειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ για την Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων στεγάσεων των υπηρεσιών της Περιφερειακής  Ενότητας Μεσσηνίας, για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την υπογραφή της  σύμβασης, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης Διακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων Ευρώ [246.000,00 €] συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. , με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή.

Ημερομηνία και τόπος διαγωνισμού: 18η Νοεμβρίου2013 ,ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30, στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας Ψαρών 15 Διοικητήριο Καλαμάτα 24100 4ος όροφος αίθουσα συσκέψεων «ΠΑΝ. ΦΩΤΕΑΣ»

Υποβολή προσφορών: μέχρι την 15η Νοεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας ,γραφείο 429 ,4ος όροφος.

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε τα τεύχη της προκήρυξης

Διακηρυξη-Καθαρισμου-Μεσσηνιας

Περιληψη-Διακηρυξης-Καθαρισμου-Μεσσηνιας

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top