Διαγωνισμοί

Αναζητήστε διαγωνισμούς με τα παρακάτω κριτήρια

Ημερομηνία Έκδοσης

Από: Έως:

Ημερομηνία Λήξης

Από: Έως:

ΑΔΑ

Αρ. Πρωτοκόλλου

Αποτελέσματα Αναζήτηση

Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2019 10:58
Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης Του Έργου: «Συντήρηση-Βελτίωση Ηλεκτροφωτισμού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Αργολίδας»
Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 186,000.00 / Π.Ε. Αργολίδας / Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός / Κατ. Διαγωνισμού: Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις / Ημ. Έδοσης: Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019
Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2019 10:43
Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Για Την Ανάθεση Υπηρεσιών Μεταφοράς Παιδιών Και Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες Από Τον Τόπο Διαμονής Τους Προς Το Ευθύμειο Κέντρο Αποθεραπείας Και Αποκατάστασης Και Αντίστροφα
Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 187,380.61 / Π.Ε. Κορινθίας / Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός / Κατ. Διαγωνισμού: Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις / Ημ. Έδοσης: Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019
Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2019 08:39
Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: « Ι) ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ ΖΩΩΝ, ΙΙ) ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑΦΗΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΙΙΙ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ Π.Ε.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 35,000.00 / Π.Ε. Αργολίδας / Είδος Διαγωνισμού: Συνοπτικός / Κατ. Διαγωνισμού: Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις / Ημ. Έδοσης: Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2019
Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2019 14:32
Συντήρηση–Βελτίωση Εθνικής Οδού Τρίπολης–Πύργου Κατά Τμήματα
Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 200,000.00 / Π.Ε. Αρκαδίας / Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός / Κατ. Διαγωνισμού: Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις / Ημ. Έδοσης: Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019
Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019 08:20
Καθαρισμός Και Διαμόρφωση (Εσωτερικά – Περιβάλλων Χώρος Καταβοθρών Νομού Αρκαδίας
Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 54,000.00 / Π.Ε. Αρκαδίας / Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός, Συνοπτικός / Κατ. Διαγωνισμού: Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις / Ημ. Έδοσης: Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2019

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top