Ανάπλαση Κόμβου Και Ηλεκτροφωτισμός Κεντρικής Οδού Δ.Ε Τυρού Στην Επαρχ. Οδό Άστρους – Λεωνιδίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

Στοιχεία Δημοσίευσης

  • Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 390,000.00
  • Περιφερειακή Ενότητα: Π.Ε. Αρκαδίας
  • Κατηγορία: Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις
  • Τύπος: Ηλεκτρολογικό υλικό, Εργασίες διαμόρφωσης
  • Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
  • Ημ/νία Έκδοσης: Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019
  • Ημ/νία Λήξης: Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019
  • ΑΔΑ: 6ΚΓΦ7Λ1-8ΚΨ
  • Αρ. Πρωτοκόλλου: 93818/23100
Scroll to Top