Διακήρυξη Επιλογής Αναδόχου Κατασκευής Του Έργου: «Αποκατάσταη Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονα Μεθυδρίου Αρκαδίας Και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου»

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«Αποκατάσταη Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονα Μεθυδρίου Αρκαδίας Και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου»

Στοιχεία Δημοσίευσης

  • Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 500,000.00
  • Περιφερειακή Ενότητα: Π.Ε. Αρκαδίας
  • Κατηγορία: Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις
  • Τύπος: Εργασίες διαμόρφωσης
  • Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
  • Ημ/νία Έκδοσης: Παρασκευή, 5 Απριλίου 2019
  • Ημ/νία Λήξης: Τρίτη, 23 Απριλίου 2019
  • ΑΔΑ: 19PROC004745857
  • Αρ. Πρωτοκόλλου: 91465/22336
Scroll to Top