Διαμόρφωση Χώρου και Εργασίες Υποδομών Γηπέδου Αντισφαίρισης στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας

Στοιχεία Δημοσίευσης

  • Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 60,000.00
  • Περιφερειακή Ενότητα: Π.Ε. Αρκαδίας
  • Κατηγορία: Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις, Μελέτες
  • Τύπος: Εργασίες διαμόρφωσης
  • Είδος Διαγ/σμού: Συνοπτικός
  • Ημ/νία Έκδοσης: Τετάρτη, 3 Απριλίου 2019
  • Ημ/νία Λήξης: Τρίτη, 7 Μαΐου 2019
  • ΑΔΑ: ΩΨΖ77Λ1-ΟΒ2
  • Αρ. Πρωτοκόλλου: 92913/22816
Scroll to Top