Καθαρισμός Και Διαμόρφωση (Εσωτερικά – Περιβάλλων Χώρος Καταβοθρών Νομού Αρκαδίας

Η Περιφέρεια Πελ/σου – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας προκηρύσσει Συνοπτικό «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου :« ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ( ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ) ΚΑΤΑΒΟΘΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ » Προϋπολογισμού Μελέτης : Πενήντα Τεσσάρων χιλιάδων ( Αρ. : 54.000 € )

Στοιχεία Δημοσίευσης

  • Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 54,000.00
  • Περιφερειακή Ενότητα: Π.Ε. Αρκαδίας
  • Κατηγορία: Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις
  • Τύπος: Εργασίες διαμόρφωσης
  • Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός, Συνοπτικός
  • Ημ/νία Έκδοσης: Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2019
  • Ημ/νία Λήξης: Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2019
  • ΑΔΑ: 7ΧΣ57Λ1-Ι7Φ
  • Αρ. Πρωτοκόλλου: 242717/59491
Scroll to Top