Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: « Ι) ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ ΖΩΩΝ, ΙΙ) ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑΦΗΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΙΙΙ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ Π.Ε.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση υλοποίησης του έργου:« Ι) ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ ΖΩΩΝ, ΙΙ) ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑΦΗΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΙΙΙ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ Π.Ε.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 35.000,00 ΕΥΡΩ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. (28.225,80 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: [85200000-1]- Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Στοιχεία Δημοσίευσης

  • Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 35,000.00
  • Περιφερειακή Ενότητα: Π.Ε. Αργολίδας
  • Κατηγορία: Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις
  • Τύπος: Παροχή υπηρεσιών
  • Είδος Διαγ/σμού: Συνοπτικός
  • Ημ/νία Έκδοσης: Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2019
  • Ημ/νία Λήξης: Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019
  • ΑΔΑ:
  • Αρ. Πρωτοκόλλου: Δ.Υ.
Scroll to Top