Συντήρηση–Βελτίωση Εθνικής Οδού Τρίπολης–Πύργου Κατά Τμήματα

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της
Περιφέρειας Πελοποννήσου
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ–ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ–ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ »
Εκτιμώμενης αξίας 200.000,00 Ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% )

Στοιχεία Δημοσίευσης

  • Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 200,000.00
  • Περιφερειακή Ενότητα: Π.Ε. Αρκαδίας
  • Κατηγορία: Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις
  • Τύπος: Εργασίες διαμόρφωσης
  • Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
  • Ημ/νία Έκδοσης: Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019
  • Ημ/νία Λήξης: Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2020
  • ΑΔΑ: 68ΥΩ7Λ1-ΤΟΦ
  • Αρ. Πρωτοκόλλου: 323237/77642
Scroll to Top