«Βελτίωση Και Ασφαλτόστρωση Δρόμου Από Τ.Δ. Θάνα Προς Ε.Ο. Τρίπολη – Καλαμάτα»

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων ( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Τ.Δ. ΘΑΝΑ ΠΡΟΣ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ »

Στοιχεία Δημοσίευσης

  • Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 140,000.00
  • Περιφερειακή Ενότητα: Π.Ε. Αρκαδίας
  • Κατηγορία: Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις
  • Τύπος: Εργασίες διαμόρφωσης
  • Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
  • Ημ/νία Έκδοσης: Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019
  • Ημ/νία Λήξης: Παρασκευή, 3 Μαΐου 2019
  • ΑΔΑ: ΩΗΧΖ7Λ1-ΡΝΗ
  • Αρ. Πρωτοκόλλου: 44132/10371

Σχετικά Αρχεία

Scroll to Top