Η ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου βρίσκεται σε κατάσταση συντήρησης και επικαιροποίησης.
Σύντομα θα είναι διαθέσιμες όλες οι ενότητες

Menu

Γεν. Διεύθυνση Ανάπτυξης

Αρμοδιότητες

 

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης συγκροτείται από τις εξής οργανικές μονάδες

 

Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων.
 1. Τμήμα Τεχνικών Εφαρμογών.
 2. Τμήμα Διοικητικών Διαδικασιών.
Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού.
 1. Τμήμα Υποστήριξης της Εκπαίδευσης,
 2. Τμήμα Διά Βίου Μάθησης και Παιδείας,
 3. Τμήμα Απασχόλησης,
 4. Τμήμα Εμπορίου,
 5. Τμήμα Τουρισμού.
Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας
 1. Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
 2. Τμήμα Επαγγέλματος
 3. Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού
 4. Τμήμα Διά Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης
 5. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης
Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας
 1. Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
 2. Τμήμα Επαγγέλματος
 3. Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού
 4. Τμήμα Διά Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης
 5. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης
Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας
 1. Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
 2. Τμήμα Επαγγέλματος
 3. Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού
 4. Τμήμα Διά Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης
 5. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης
Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας
 1. Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
 2. Τμήμα Επαγγέλματος
 3. Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού
 4. Τμήμα Διά Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης
 5. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης
Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας
 1. Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
 2. Τμήμα Επαγγέλματος
 3. Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού
 4. Τμήμα Διά Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης
 5. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης

Αναπληρωτής Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης

Θεόδωρος Αγγελόπουλος
Τηλέφωνο: 2713-610113
E-mail: tag@arcadia.gr

Scroll to Top