Δευτέρα, 19 Αύγουστος, 2019
mythicalpeloponnese
Αρχική Γενικές Διευθύνσεις Γεν. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

Γεν. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

Αρμοδιότητες

Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
 1. Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας.
 2. Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής
 3. Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας.
Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας
 1. Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής.
 2. Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών.
 3. Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας.
 4. Τμήμα Αθλητισμού και Πολιτισμού.
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αργολίδας
 1. Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου
 2. Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 3. Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αρκαδίας
 1. Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου
 2. Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 3. Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Κορινθίας
 1. Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου
 2. Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 3. Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Λακωνίας
 1. Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου
 2. Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 3. Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Μεσσηνίας
 1. Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου
 2. Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 3. Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων

Αναπληρωτής Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης:

Βασίλειος Διαμαντόπουλος
Τηληλέφωνο: 2713610221
E-mail: diamantopoulos@arcadia.gr

Eνημερωθείτε για τα Νέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου αυτόματα στο email σας

X