Δευτέρα, 19 Αύγουστος, 2019
mythicalpeloponnese
Αρχική Γενικές Διευθύνσεις Γεν. Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

Γεν. Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

Αρμοδιότητες

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

Συγκροτείται από τις εξής οργανικές μονάδες
Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 1. Τμήμα Διαφάνειας.
 2. Τμήμα Σχεδιασμού και Υποστήριξης Συστημάτων Φορέα.
 3. Τμήμα Υποστήριξης Περιφερειακών Συστημάτων.
 4. Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη.
 5. Τμήμα Πληροφορικής Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας
 6. Τμήμα Πληροφορικής Περιφερειακής Ενότητας  Κορινθίας
 7. Τμήμα Πληροφορικής Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας
 8. Τμήμα Πληροφορικής Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας
Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
 1. Τμήμα Συντονισμού
 2. Τμήμα Σχεδιασμού
Διεύθυνση Διοίκησης
 1. Τμήμα Προσωπικού
 2. Τμήμα Συλλογικών Οργάνων
 3. Τμήμα Γραμματείας
Διεύθυνση Οικονομικού
 1. Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
 2. Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας – Προσόδων και Περιουσίας
 3. Τμήμα Προμηθειών
 4. Τμήμα Μισθοδοσίας
 5. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας
Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας
Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας
Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας

Αναπληρωτής Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης

Αγγελική Πουλοπούλου
Τηλέφωνο: 2713611610
E-mail: poulopoulou@arcadia.gr

Eνημερωθείτε για τα Νέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου αυτόματα στο email σας

X