Δευτέρα, 19 Αύγουστος, 2019
mythicalpeloponnese
Αρχική Γενικές Διευθύνσεις Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Αρμοδιότητες

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των
προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας
 1. Τμήμα Προγραμματισμού
 2. Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής
 3. Τμήμα Αλιείας

Διεύθυνση Κτηνιατρικής

 1. Τμήμα Υγείας των Ζώων
 2. Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας
 3. Τμήμα Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αργολίδας
 1. Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου.
 2. Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής.
 3. Τμήμα Κτηνιατρικής.
 4. Τμήμα Αλιείας.
 5. Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού.
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αρκαδίας
 1. Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου.
 2. Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής.
 3. Τμήμα Κτηνιατρικής.
 4. Τμήμα Αλιείας.
 5. Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού.
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κορινθίας
 1. Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου.
 2. Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής.
 3. Τμήμα Κτηνιατρικής.
 4. Τμήμα Αλιείας.
 5. Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού.
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας
 1. Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου.
 2. Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής.
 3. Τμήμα Κτηνιατρικής.
 4. Τμήμα Αλιείας.
 5. Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας
 1. Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου.
 2. Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής.
 3. Τμήμα Κτηνιατρικής.
 4. Τμήμα Αλιείας.
 5. Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας
 1. Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου.
 2. Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής.
 3. Τμήμα Κτηνιατρικής.
 4. Τμήμα Αλιείας.
 5. Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού

Eνημερωθείτε για τα Νέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου αυτόματα στο email σας

X