• Περιφερειακή Ενότητα: Π.Ε. Αρκαδίας
  • Προϊστάμενος:
  • Διεύθυνση:
  • ΤΚ:
  • Πόλη:
  • Τηλέφωνο: 2796022291
  • Fax: 2796022291
  • Email:

Κατάλογος Προσωπικού

Επώνυμο Όνομα Υπηρεσία Τηλέφωνο Email
Σουλτάνης Ιωάννης Αγροτικό Κτηνιατρικό Γραφείο Λεβιδίου 2796022291 ktinlevidi@gmail.com / arcavet@otenet.gr