• Περιφερειακή Ενότητα: Π.Ε. Αρκαδίας
  • Προϊστάμενος: Πουλοπούλου Αγγελική
  • Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 29
  • ΤΚ: 22100
  • Πόλη: Τρίπολη
  • Τηλέφωνο: 2713611610
  • Fax: 2713611609-2710238435
  • Email: poulopoulou@arcadia.gr

Κατάλογος Προσωπικού

Επώνυμο Όνομα Υπηρεσία Τηλέφωνο Email
Πουλοπούλου Αγγελική Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 2713611610 poulopoulou@arcadia.gr
Παπαγεωργίου Γεωργία Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 2713611611
Δαριώτη Μαρίνα Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 2713611601 darioti@arcadia.gr