Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

  • Περιφερειακή Ενότητα: Π.Ε. Αρκαδίας
  • Προϊστάμενος: Αποστολάκης Μιχαήλ
  • Διεύθυνση: Ναυπλίου 57
  • ΤΚ: 22131
  • Πόλη: Τρίπολη
  • Τηλέφωνο: 2713610118
  • Fax:
  • Email: mapostolakis@outlook.gr

Κατάλογος Προσωπικού

Επώνυμο Όνομα Υπηρεσία Τηλέφωνο Email
Χαμπηλομάτης Κωνσταντίνος 2713610126
Αποστολάκης Μιχαήλ Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2713610219 mapostolakis@outlook.gr
Scroll to Top