• Περιφερειακή Ενότητα: Π.Ε. Αρκαδίας
  • Προϊστάμενος: Λούτος Παναγιώτης
  • Διεύθυνση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου
  • ΤΚ: 22100
  • Πόλη: Τρίπολη
  • Τηλέφωνο: 2713601130
  • Fax: 2713601123
  • Email: loutos@arcadia.gr

Κατάλογος Προσωπικού

Επώνυμο Όνομα Υπηρεσία Τηλέφωνο Email
Κάτσουλα Χριστίνα Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2713601113 katsoula@arcadia.gr
Λούτος Παναγιώτης Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2713601130 loutos@arcadia.gr