• Περιφερειακή Ενότητα: Π.Ε. Αρκαδίας
  • Προϊστάμενος: Χαραλαμπόπουλος Παναγιώτης
  • Διεύθυνση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου
  • ΤΚ: 22100
  • Πόλη: Τρίπολη
  • Τηλέφωνο: 2713601142
  • Fax: 2713601143
  • Email: charalampopoulos@arcadia.gr

Κατάλογος Προσωπικού

Επώνυμο Όνομα Υπηρεσία Τηλέφωνο Email
Χαραλαμπόπουλος Παναγιώτης Δ/νση Διοίκησης 2713601142 charalampopoulos@arcadia.gr