• Περιφερειακή Ενότητα: Π.Ε. Αρκαδίας
  • Προϊστάμενος: Πορφύρη Σταματία
  • Διεύθυνση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου
  • ΤΚ: 22100
  • Πόλη: Τρίπολη
  • Τηλέφωνο: 2713601134
  • Fax: 2713601174
  • Email: porfiri@arcadia.gr

Κατάλογος Προσωπικού

Επώνυμο Όνομα Υπηρεσία Τηλέφωνο Email
Πορφύρη Σταματία Δ/νση Διοίκησης 2713601134 porfiri@arcadia.gr
Φωτόπουλος Γεώργιος Δ/νση Διοίκησης 2713601117