• Περιφερειακή Ενότητα: Π.Ε. Αρκαδίας
  • Προϊστάμενος: Γκανάς Αριστοτέλης
  • Διεύθυνση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου
  • ΤΚ: 22100
  • Πόλη: Τρίπολη
  • Τηλέφωνο: 2713601139
  • Fax:
  • Email: telisganas@arcadia.gr

Κατάλογος Προσωπικού

Επώνυμο Όνομα Υπηρεσία Τηλέφωνο Email
Γκανάς Αριστοτέλης Δ/νση Εξυπηρέτησης Του Πολίτη 2713601139 telisganas@arcadia.gr