• Περιφερειακή Ενότητα: Π.Ε. Αρκαδίας
  • Προϊστάμενος: Πετρόπουλος Κωνσταντίνος
  • Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 29
  • ΤΚ: 22100
  • Πόλη: Τρίπολη
  • Τηλέφωνο: 2713611611
  • Fax: 2713611619
  • Email:

Κατάλογος Προσωπικού

Επώνυμο Όνομα Υπηρεσία Τηλέφωνο Email
Πετρόπουλος Κωνσταντίνος Δ/νση Οικονομικού 2713611611
Τσιάλτα Γεωργία Δ/νση Οικονομικού 2713611622 tsialta@arcadia.gr
Γιαβή Αλεξία Δ/νση Οικονομικού 2713611607 giavi@arcadia.gr
Αθανασοπούλου Αγγελική Δ/νση Οικονομικού 2713610157 athanasopoulou@arcadia.gr