• Περιφερειακή Ενότητα: Π.Ε. Αρκαδίας
  • Προϊστάμενος: Καλόθεος Ιωάννης
  • Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 29
  • ΤΚ: 22100
  • Πόλη: Τρίπολη
  • Τηλέφωνο: 2713611621
  • Fax:
  • Email:

Κατάλογος Προσωπικού

Επώνυμο Όνομα Υπηρεσία Τηλέφωνο Email
Καλόθεος Ιωάννης Δ/νση Οικονομικού 2713611621
Κωτσιοπούλου Μαρία Δ/νση Οικονομικού 2713611623 kotsiopoulou@arcadia.gr