• Περιφερειακή Ενότητα: Π.Ε. Αρκαδίας
  • Προϊστάμενος: Μπάρκα Χρυσάνθη
  • Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 29
  • ΤΚ: 22100
  • Πόλη: Τρίπολη
  • Τηλέφωνο: 2713611613
  • Fax: 2710238435
  • Email: barka@arcadia.gr

Κατάλογος Προσωπικού

Επώνυμο Όνομα Υπηρεσία Τηλέφωνο Email
Μπάρκα Χρυσάνθη Δ/νση Οικονομικού 2713611613 barka@arcadia.gr
Λαρέζου Κυριακή Δ/νση Οικονομικού 2713611612 nadoy@arcadia.gr