• Περιφερειακή Ενότητα: Π.Ε. Αρκαδίας
  • Προϊστάμενος: Αγαδάκου Μαρία
  • Διεύθυνση: Ταπίας 9
  • ΤΚ: 22100
  • Πόλη: Τρίπολη
  • Τηλέφωνο: 2710222520-2710233981
  • Fax: 2710227611
  • Email: arcavet@otenet.gr/ agadakou@arcadia.gr

Κατάλογος Προσωπικού

Επώνυμο Όνομα Υπηρεσία Τηλέφωνο Email
Αγαδάκου Μαρία Δ/νση Κτηνιατρικής 2710222520-2710233981 arcavet@otenet.gr/ agadakou@arcadia.gr