• Περιφερειακή Ενότητα: Π.Ε. Αρκαδίας
  • Προϊστάμενος: Πανουκλιάς Κωνσταντίνος
  • Διεύθυνση: 2ο Χλμ. Τρίπολης-Περιθωρίου
  • ΤΚ: 22100
  • Πόλη: Τρίπολη
  • Τηλέφωνο: 2713610389
  • Fax: 2713610300
  • Email: panko@arcadia.gr

Κατάλογος Προσωπικού

Επώνυμο Όνομα Υπηρεσία Τηλέφωνο Email
Πανουκλιάς Κωνσταντίνος Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αρκαδίας 2713610389 panko@arcadia.gr
Μητροπούλου Βασιλική Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αρκαδίας 2713610343