Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας-Τμήμα Τοπογραφίας Επικοισμού Kαι Αναδασμού

Κατάλογος Προσωπικού

Επώνυμο Όνομα Υπηρεσία Τηλέφωνο Email
Τσούκλερη Ιωάννα Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Και Κτηνιατρικής 2721361216 topografiki@na-messinias.gr / Topografiki@1733.syzefxis.gov.gr
Ξενούλη Αικατερίνη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Και Κτηνιατρικής 2721361219-2721361220 topografiki@na-messinias.gr / Topografiki@1733.syzefxis.gov.gr