Η ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου βρίσκεται σε κατάσταση συντήρησης και επικαιροποίησης.
Σύντομα θα είναι διαθέσιμες όλες οι ενότητες

Menu

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Και Κοινωνικής Μέριμνας-Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

  • Περιφερειακή Ενότητα: Π.Ε. Κορινθίας
  • Προϊστάμενος: Θελερίτης Κωνσταντίνος
  • Διεύθυνση: Αγίου Νικολάου 29
  • ΤΚ: 20100
  • Πόλη: Κόρινθος
  • Τηλέφωνο: 2741363270
  • Fax: 2741363263
  • Email: k.theleritis@pekorinthias.gr

Κατάλογος Προσωπικού

Επώνυμο Όνομα Υπηρεσία Τηλέφωνο Email
Θελερίτης Κωνσταντίνος Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Και Κοινωνικής Μέριμνας 2741363270 tka@pekorinthias.gr / k.theleritis@pekorinthias.gr
Τεκνου Κωνσταντίνα Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Και Κοινωνικής Μέριμνας 2741363262 tka@pekorinthias.gr / k.teknou@pekorinthias.gr
Πρεβεζάνος Δημήτριος Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Και Κοινωνικής Μέριμνας 2741363254 tka@pekorinthias.gr / d.prevezanos@pekorinthias.gr
Μιχάκη Ευαγγελία Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Και Κοινωνικής Μέριμνας 2741363253 tka@pekorinthias.gr / e.michaki@pekorinthias.gr
Καραβίδα Μαρία Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Και Κοινωνικής Μέριμνας 2741363252 tka@pekorinthias.gr / m.karavida@pekorinthias.gr
Ευσταθίου Αικατερίνη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Και Κοινωνικής Μέριμνας 2741363255 tka@pekorinthias.gr / k.eustathiou@pekorinthias.gr
Θελερίτης Κωνσταντίνος Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Και Κοινωνικής Μέριμνας 2741363270 tka@pekorinthias.gr / k.theleritis@pekorinthias.gr
Μιχάκη Ευαγγελία Διεύθυνση Υγείας Και Κοινωνικής Μέριμνας 2741363253 tka@pekorinthias.gr / e.michaki@pekorinthias.gr
Scroll to Top