• Περιφερειακή Ενότητα: Π.Ε. Κορινθίας
  • Προϊστάμενος: Σταματοπούλου Αθανασία-Αικατερίνη
  • Διεύθυνση: Κροκίδα 2
  • ΤΚ: 20100
  • Πόλη: Κόρινθος
  • Τηλέφωνο: 2741360687
  • Fax:
  • Email:

Κατάλογος Προσωπικού

Επώνυμο Όνομα Υπηρεσία Τηλέφωνο Email
Σταματοπούλου Αθανασία Αικατερίνη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 2741360687 tse@pekorinthias.gr / a.stamatopoulou@pekorinthias.gr
Σταματοπούλου Αθανασία Αικατερίνη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 2741360687 tse@pekorinthias.gr / a.stamatopoulou@pekorinthias.gr