• Περιφερειακή Ενότητα: Π.Ε. Κορινθίας
  • Προϊστάμενος: Σωτηράκος Παναγιώτης
  • Διεύθυνση: Κροκίδα 2
  • ΤΚ: 20100
  • Πόλη: Κόρινθος
  • Τηλέφωνο: 2741360672
  • Fax:
  • Email: p.swtirakos@pekorinthias.gr

Κατάλογος Προσωπικού

Επώνυμο Όνομα Υπηρεσία Τηλέφωνο Email
Σωτηράκος Παναγιώτης Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 2741360672 dte@pekorinthias.gr / p.swtirakos@pekorinthias.gr