Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Αρκαδίας-Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου

  • Περιφερειακή Ενότητα: Π.Ε. Αρκαδίας
  • Προϊστάμενος: Ξενοδημητροπούλου Μαρία
  • Διεύθυνση: Ναυπλίου 57
  • ΤΚ: 22132
  • Πόλη: Τρίπολη
  • Τηλέφωνο: 2713610226
  • Fax: 2713610263
  • Email: xenodimitropoulou@arcadia.gr

Κατάλογος Προσωπικού

Επώνυμο Όνομα Υπηρεσία Τηλέφωνο Email
Ξενοδημητροπούλου Μάρια Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Αρκαδίας 2713610226 xenodimitropoulou@arcadia.gr
Μωραΐτου Σμαράγδα Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Αρκαδίας 2713610224 moraitu@syzefxis.gov.gr
Scroll to Top