Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Αρκαδίας

  • Περιφερειακή Ενότητα: Π.Ε. Αρκαδίας
  • Προϊστάμενος: Σιακωτού Κωνσταντίνα
  • Διεύθυνση: Ναυπλίου 57
  • ΤΚ: 22132
  • Πόλη: Τρίπολη
  • Τηλέφωνο: 2713610227
  • Fax: 2713610263
  • Email: siakotou@arcadia.gr

Κατάλογος Προσωπικού

Επώνυμο Όνομα Υπηρεσία Τηλέφωνο Email
Σιακωτού Κωνσταντίνα Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Αρκαδίας 2713610227 siakotou@arcadia.gr
Scroll to Top