• Περιφερειακή Ενότητα: Π.Ε. Αρκαδίας
  • Προϊστάμενος: Νικολάκου Κωνσταντίνα
  • Διεύθυνση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου
  • ΤΚ: 22100
  • Πόλη: Τρίπολη
  • Τηλέφωνο: 2713601155
  • Fax: 2713601153
  • Email: ntinanikolakou@gmail.com

Κατάλογος Προσωπικού

Επώνυμο Όνομα Υπηρεσία Τηλέφωνο Email
Καραλή Μαρία Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής κ. Κωνσταντίνας Νικολάκου 2713601151 mariakarali77@gmail.com