• Περιφερειακή Ενότητα: Π.Ε. Αρκαδίας
  • Προϊστάμενος:
  • Διεύθυνση: Ναυπλίου 50
  • ΤΚ: 22100
  • Πόλη: Τρίπολη
  • Τηλέφωνο:
  • Fax:
  • Email:

Κατάλογος Προσωπικού

Επώνυμο Όνομα Υπηρεσία Τηλέφωνο Email
Μαθιόπουλος Κωνσταντίνος Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Αρκαδίας 2713610514 ΕΣΩΤ. 3 mathiopoulos@arcadia.gr