• Περιφερειακή Ενότητα: Π.Ε. Αρκαδίας
  • Προϊστάμενος: Μισθός Παναγιώτης
  • Διεύθυνση: Ναυπλίου 50
  • ΤΚ: 22100
  • Πόλη: Τρίπολη
  • Τηλέφωνο: 2713610500 ΕΣΩΤ. 5
  • Fax: 2713610519
  • Email: misthospan@arcadia.gr/ grammateia@2624.syzefxis.gov.gr

Κατάλογος Προσωπικού

Επώνυμο Όνομα Υπηρεσία Τηλέφωνο Email
Μισθός Παναγιώτης Παναγιώτης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Αρκαδίας 2713610500 ΕΣΩΤ. 5 misthospan@arcadia.gr/ grammateia@2624.syzefxis.gov.gr