Δευτέρα, 19 Αύγουστος, 2019
mythicalpeloponnese

Καινοτομία-Επιχειρηματικότητα

Το Κέντρο Τεχνολογίας και Καινοτομίας Πελοποννήσου (ΚΕΤΕΚ – Π) είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) για την Περιφέρεια Πελοποννήσου και κύριο στόχο έχει να αποτελέσει βασικό μηχανισμό εφαρμογής της. Αναλαμβάνει κάθε είδους δραστηριότητα η οποία σχετίζεται με την προώθηση της Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΤΕΚ – Π απαρτίζεται από καταξιωμένους επιστήμονες διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων. Οι εταίροι του είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το ΤΕΙ Πελοποννήσου, τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας Πελοποννήσου και το Τεχνικό Επιμελητήριο.

Το όραμα του Κέντρο Τεχνολογίας και Καινοτομίας Πελοποννήσου είναι να καταστεί η Πελοπόννησος πρότυπο αειφόρου ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, με μέγιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου και τεχνολογικού της κεφαλαίου.

Ο στρατηγικός στόχος, είναι να δημιουργήσει το ΚΕΤΕΚ – Π μια καινοτόμο και αειφόρο αυτοτροφοδοτούμενη εξωστρεφής ανάπτυξη, με διασφάλιση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής.

Οι κύριες υπηρεσίες του Κέντρου θα εστιαστούν αρχικά, στην υποστήριξη της διεπιχειρησιακής συνεργασίας και στη διασύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων με τα Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα.

Το έργο που είναι σε θέση να αναλάβει το Κέντρο Τεχνολογίας και Καινοτομίας Πελοποννήσου, στη εκτέλεση δράσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι σε τέσσερις δυναμικούς τομείς, στον Εναλλακτικός Τουρισμός (Τουρισμός – Πολιτισμός & Δημιουργική Βιομηχανία), στις Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας στον Πρωτογενή Τομέα, στην Κυκλική Οικονομία (Μεταποιητική Βιομηχανία και Λοιποί Δυναμικοί Τομείς) και στην Τηλε – Ιατρική (Οριζόντιοι Υποστηρικτικοί Τομείς). Σύμφωνα, με αυτούς τους τέσσερις κλάδους θα ενισχυθεί η δυναμική της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της χρήσης τεχνολογίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε τομείς όπου δεν έχουν εφαρμοστεί αντίστοιχες ενέργειες.

Μελλοντικές δράσεις του ΚΕΤΕΚ – Π είναι η υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων που προσανατολίζονται στην καινοτομία, καθώς και η εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών για φορείς της Πελοποννήσου με στόχο την ανάδειξη τομέων και δραστηριοτήτων της Περιφέρειας που παρουσιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Eνημερωθείτε για τα Νέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου αυτόματα στο email σας

X