Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ
A/A ΤΙΤΛΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
1 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2713601150 elgavrilou@ppel.gov.gr
2 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2713601141 rania.sior@gmail.com

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top