Ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της όχλησης- ρύπανση που δημιουργείται από τον κύκλο εργασιών ελαιοτριβείων και πυρηνελαιουργείων Μεσσηνίας

[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

Ανακοίνωση Διαβούλευσης

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του έργου με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ- ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» που υλοποιείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου – Π.Ε. Μεσσηνίας, με φορέα εκπόνησης αυτού το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών& Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών. Τίθενται από σήμερα 05 Δεκεμβρίου 2016 σε δημόσια διαβούλευση τα παραδοτέα αποτελέσματα του ανωτέρω έργου.

Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας της Περιφέρεια Πελοποννήσου – Π.Ε. Μεσσηνίας, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και φορείς να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις, τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

  1. antiperiferiarxis@na-messinias.gr
  2. kvasilopoulos@na-messinias.gr
  3. katsampas@na-messinias.gr
  4. tmaggos@ipta.demokritos.gr

Σε έντυπη μορφή δύναται να αποσταλούν ή να υποβληθούν στο κεντρικό πρωτόκολλο της Π.Ε. Μεσσηνίας (Διοικητήριο 4ος όροφος – γραφείο 429, 24100, Καλαμάτα, με την ένδειξη για την διαβούλευση του έργου με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ- ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»)

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί εντός 20 ημερών, την Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2016.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ – Μεσσηνία – 25 11 2016

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.Ε 2.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.Ε 3.1 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΜΙΝΑΕΡΙΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.Ε 3.2-3.3 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.Ε 3.4 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.Ε 3.5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.Ε 4.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.Ε 5.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΠΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Π.Ε.6.1 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ – Π.E. 6.2 ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ – Π.Ε 6.3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_widget_sidebar sidebar_id=”td-default”][/vc_column][/vc_row]

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top