Κυριακή, 25 Αύγουστος, 2019
mythicalpeloponnese
Αρχική Περιφέρεια Εκτελεστικός Γραμματέας

Εκτελεστικός Γραμματέας

Αρμοδιότητες

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας της περιφέρειας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων της περιφέρειας.
 2. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες της περιφέρειας κατά την άσκηση του έργου τους.
 3. Προβαίνει στη μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση και προαγωγή των λειτουργιών της περιφέρειας.
 4. Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του περιφερειακού συμβουλίου ή των οικείων Επιτροπών σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη.
 5. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του περιφερειακού συμβουλίου και των οικείων επιτροπών από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας.
 6. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης της περιφέρειας, σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά το περιφερειακό συμβούλιο και τις οικείες επιτροπές.
 7. Μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών της περιφέρειας, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων της περιφέρειας.
 8. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στην περιφέρεια.
  Ο περιφερειάρχης μπορεί, με απόφασή του, να μεταβιβάζει την άσκηση και άλλων αρμοδιοτήτων στον Εκτελεστικό Γραμματέα.
Βιογραφικό Σημείωμα

Καταγωγή / Οικογενειακή Κατάσταση

Ο Ιωάννης Σταματάκος του Παναγιώτη γεννήθηκε στην Τρίπολη Αρκαδίας, όπου τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο, το Β΄ Γυμνάσιο και το Β΄ Λύκειο.

Είναι παντρεμένος με την Μαρία Σωτ. Σταθοπούλου και έχουν τρία παιδιά, τον Παναγιώτη Πολιτικό Μηχανικό, την Βασιλική Δικηγόρο και τον Σωτήρη Φοιτητή στη Σχολή Ναυπηγών – Μηχανολόγων του Ε.Μ.Π.

Σπουδές
Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Επαγγελματική Δραστηριότητα
Δραστηριοποιείται επαγγελματικά στη Τρίπολη όπου και διατηρεί τεχνικό γραφείο.

Κοινωνική / Πολιτική – Συνδικαλιστική Δράση
Η Αυτοδιοικητική του δράση είναι ιδιαίτερα πλούσια καθώς:

 • Εξελέγη επί σειρά ετών δημοτικός σύμβουλος Τρίπολης.

Έχει διατελέσει:

 • Αντιδήμαρχος Τρίπολης.
 • Αντιπρόεδρος ΔΕΥΑ Δήμου Τρίπολης.
 • Αντιπρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης.
 • Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης & Επικοινωνίας – Δημοτικής Ραδιοφωνίας Τρίπολης.

Επίσης έχει σημαντική κοινωνική, επιστημονική και συνδικαλιστική δράση ως:

 • Πρόεδρος του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Τρίπολης.
 • Μέλος της Διοίκησης του Συλλόγου Μηχανικών Αρκαδίας.
 • Μέλος της αντιπροσωπείας ΤΕΕ Πελοποννήσου.
 • Μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.
 • Μέλος του ΣΧΟΠ Ν. Αρκαδίας.
 • Προώθησε αποτελεσματικά σημαντικά έργα και υποδομές για την ανάπτυξη του τόπου του.
 • Από το 2011 υπηρετεί ως Εκτελεστικός Γραμματέας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Eνημερωθείτε για τα Νέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου αυτόματα στο email σας

X