Περιφέρεια Πελοποννήσου | Συνεχίζεται με μεγάλη ανταπόκριση το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας HORIZON 2020 “SMART BEAR”

Συνεχίζεται με μεγάλη ανταπόκριση το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας HORIZON 2020 “SMART BEAR” για Υγιή και Ανεξάρτητη Διαβίωση, το οποίο εκπονεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου υπό την διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα από 65 έως 80 ετών που αντιμετωπίζουν προκλήσεις υγείας όπως καρδιαγγειακά νοσήματα, απώλεια ακοής, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Περιφέρεια Πελοποννήσου | Συνεχίζεται με μεγάλη ανταπόκριση το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας HORIZON 2020 “SMART BEAR”.