Διαβούλευση για το Περιφερειακό Σχέδιο για την κλιματική αλλαγή

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού στα πλαίσια του αρ.43 του Ν.4414/2016 (ΦΕΚ 149Α) θέτει σε δημόσια διαβούλευση το κείμενο του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει 30 ημέρες, συγκεκριμένα από 21/10/2020 έως 21/11/2020 Κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή όλων προκειμένου να αναπτυχθούν προτάσεις με στόχο την … Συνεχίστε να διαβάζετε το Διαβούλευση για το Περιφερειακό Σχέδιο για την κλιματική αλλαγή.