Διαβούλευση για το Περιφερειακό Σχέδιο για την κλιματική αλλαγή

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού στα πλαίσια του αρ.43 του Ν.4414/2016 (ΦΕΚ 149Α) θέτει σε δημόσια διαβούλευση το κείμενο του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει 30 ημέρες, συγκεκριμένα από 21/10/2020 έως 21/11/2020
Κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή όλων προκειμένου να αναπτυχθούν προτάσεις με στόχο την αποτελεσματικότερη προετοιμασία της Περιφέρειας για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή. Παρακαλούνται οι προτάσεις των φορέων και των πολιτών να κατατεθούν συμπληρώνοντας το επισυναπτόμενο έγγραφο. Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά μέχρι 21/11/2020 στη διεύθυνση: perivallon@ppel.gov.gr
Διαβάστε εδώ το κείμενο του Περιφερειακού Σχέδιου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ).

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top