Ανακοινώσεις

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ  ΖΕΡΜΠΙΣΙΑ –ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

 Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ  ΖΕΡΜΠΙΣΙΑ –ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»  Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κορινθίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Πελοποννήσου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Scroll to Top