Ανακοινώσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας».

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ διαγωνισμό άνω των ορίων, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων

Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ Διακήρυξη Παγιδοθεσίας 2021 ΑΔΑΜ ΤΕΥΔ Παγιδοθεσίας 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΟΚ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  Το τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας ανακοινώνει στους παραγωγούς της περιοχής μας τα παρακάτω:…

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ -ΠΡΟΘΕΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου /Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία (για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016) για

Scroll to Top