Περιφέρεια Πελοποννήσου

Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, 22131 Τρίπολη

Γραφείο Περιφερειάρχη

Τηλέφωνο: 2713601191-92

Fax: 2713 601173

e-mail :  periferiarxis@ppel.gov.gr

Διεύθυνση Διοίκησης

Τηλέφωνο: 2713601131-133
2713601149

Fax: 2713601174

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης : 2713601134

Τμήμα Γραμματείας

Πληροφορίες :2713601114, 2713601128, 2713601126, 2713601104 (Πρωτόκολλο)

Fax: 2713601175

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τμήματος Γραμματείας : 2713601127

Email: grammateia@ppel.gov.gr

Scroll to Top