Περιφέρεια Πελοποννήσου

Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, 22131 Τρίπολη

Γραφείο Περιφερειάρχη

Τηλέφωνο: 2713601191-92

e-mail :  periferiarxis@ppel.gov.gr

Τμήμα Γραμματείας

Πλ. Εθνάρχου Μακαρίου:

Τηλέφωνο: 2713-601114(Πρωτόκολλο)

Ναυπλίου 57

Προϊσταμένη Τμήματος Γραμματείας

Τηλέφωνο: 2713-610133

Email: grammateia@ppel.gov.gr

Scroll to Top