Περιβαλλοντικές Ανακοινώσεις

Περιβαλλοντική Ανακοίνωση (ΜΥΗΕ Λάδωνας)

Φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου: «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) “Λάδωνας” ισχύος 10 MW, στη θέση πλησίον των γεφυρών Σπάθαρη και Τουμπίτσι, της Δ.Ε. Τροπαίων του

Περιβαλλοντική Ανακοίνωση (ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ)

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Υφιστάμενη μονάδα πυρηνελαιουργείου της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Λακωνίας (Ε.Α.Σ. Λακωνίας) δυναμικότητας 450tn/ημέρα ελαιοπυρήνα που βρίσκεται στο 13ο χλμ Ε.Ο.

Περιβαλλοντική Ανακοίνωση (HE&D Renewables S.A)

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: «Κατασκευή και λειτουργία συγκροτήματος τριών αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση «ΚΟΥΝΟΣ», των Δ.Ε. Μονεμβασιάς και

Scroll to Top