Περιβαλλοντικές Ανακοινώσεις

(ΜΠΕ) του αιολικού σταθμού της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε.»

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 12,6 MW και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης

(ΜΠΕ) του αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ Α.Ε.»

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 15,3 MW και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης

Scroll to Top