Περιβαλλοντικές Ανακοινώσεις

Περιβαλλοντική Ανακοίνωση (ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ ΑΕ)

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση και λειτουργία συγκροτήματος δύο (2) αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής

Περιβαλλοντική Ανακοίνωση (ΧΟΡΤΕΡΟΥ ΜΑΕ)

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 19,55MW και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του διυλιστηρίου της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. που βρίσκεται στους Αγίους Θεοδώρους Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας (ΠΕΤ: 2011403918)

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του διυλιστηρίου της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. που βρίσκεται

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη μετατροπή του υφιστάμενου ξενοδοχείου COSTA PERLA σε Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα με τον διακριτικό τίτλο INFINITY σε γήπεδο 67.772,94 τ.μ. στην εκτός σχεδίου περιοχή “Κουβέρτα – Περλέ – Μπουρλότο”, Δ. Ερμιονίδας, ΠΕ Αργολίδας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, με φορέα την εταιρεία UTHERTON LTD (ΠΕΤ: 2206789717)

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη μετατροπή του υφιστάμενου ξενοδοχείου COSTA PERLA σε Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα με τον διακριτικό τίτλο INFINITY σε γήπεδο 67.772,94 τ.μ.

Scroll to Top