Περιβαλλοντικές Ανακοινώσεις

Περιβαλλοντική Ανακοίνωση (ΦΣΠΗΕ ΚΥΝΗΓΟΣ)

Φάκελος Τροποποίησης της υπ΄ αριθ. πρωτ: 14110/879/29-03-2013 (ορθή επανάληψη της 04-07-2013) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι, που αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού

Περιβαλλοντική Ανακοίνωση ΠΥΡΗΝΑΣ Α.Ε.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) «Βιομηχανία Παραγωγής άλλων μη επεξεργασμένων ελαίων και λιπών Πυρηνελαιουργείο και ξήρανσης ελαιούχων σπόρων» του φορέα: Πυρήνας Α.Ε., Τ.Κ. Σπερχογείας, Δ.Ε. Καλαμάτας,

Περιβαλλοντική Ανακοίνωση – κατολισθήσεις Κιτριών (Πηγαδούλι-Καλογερέα)

Περιβαλλοντική Ανακοίνωση: Φάκελος Εξαίρεσης για το έργο επείγοντος χαρακτήρα: «Αποκατάσταση κατολισθήσεων και υποσκαφών στην ακτογραμμή της παραλίας, περιοχής Κιτριών (θέση Πηγαδούλι – Καλογερέα) και λοιπές

Περιβαλλοντική Ανακοίνωση «Ελευσίνα – Κόρινθος (Αυτοκινητόδρομος ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ)»

Περιβαλλοντική Ανακοίνωση:  ΜΠΕ «Ελευσίνα – Κόρινθος (Αυτοκινητόδρομος ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ)», ως προς τα πρόσθετα/συμπληρωματικά υδραυλικά και αντιπλημμυρικά τεχνικά έργα, ΠΕΤ: 2009368313 ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ Αυτοκινητόδρομος ΟΛΥΜΠΙΑ

Scroll to Top