Περιβαλλοντικές Ανακοινώσεις

Επικαιροποίηση μελέτης ΜΠΕ του έργου Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Πεταλιδίου Δήμου Μεσσήνης

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «Επικαιροποίηση μελέτης ΜΠΕ του έργου Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Πεταλιδίου Δήμου Μεσσήνης» ΕΕΛ Πεταλιδίου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΠΕ CNI ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΡΑΝΤΖΑΚΙ Α.Ε.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 21,90 MW, και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού»

ΜΠΕ CNI ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΟΥΚΚΑ Α.Ε.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «CNI ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΟΥΚΚΑ Α.Ε.», ισχύος 16,95 MW,

ΜΠΕ “CNI ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥΡΛΑ Α.Ε.”

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 103313/16-11-2016 ΑΕΠΟ του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής

Scroll to Top